Veelgestelde vragen

Met regelmaat ontvangen wij vragen over onder meer de verwijsbrief, de legitimatieverplichting en de kosten van de behandeling. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij enkele vragen en antwoorden al voor u uitgewerkt.

Mocht u na het lezen van onze rubriek ‘vraag & antwoord’ nog vragen hebben, horen wij dit graag van u! Met uw bijdrage kunnen wij deze rubriek aanvullen. Staat uw antwoord hier niet bij? Klik dan hier.

Bij uw bezoek aan Oogheelkunde Rijswijk dient u in het bezit te zijn van een geldige verwijsbrief. Dit is niet enkel door uw zorgverzekeraar zo afgesproken, maar dit is een wettelijke verplichting voortvloeiend uit artikel veertien van de Zorgverzekeringswet. U kunt uw verwijsbrief bij de huisarts of jeugdarts opvragen.

Een verwijsbrief geldt voor de periode waarvoor de verwijzing is verleend. Als de verwijzing is voorzien van een datum tot wanneer de verwijzing geldig is en deze datum is verlopen, dan dient u opnieuw een verwijsbrief bij uw huisarts/ jeugdarts te vragen. Als de verwijzing niet voorzien is van een datum is de verwijzing in principe onbeperkt geldig. Een zorgverzekeraar kan hier echter eisen aan stellen in de polis. Bent u in het bezit van een oudere verwijsbrief en twijfelt u? U doet er verstandig aan dit te controleren bij uw zorgverzekeraar.

Als u zonder geldige verwijsbrief een bezoek aan Oogheelkunde Rijswijk brengt, kan het zijn dat uw zorgverzekeraar de factuur niet vergoed! Wanneer u woonachtig bent op een adres in het buitenland kan Oogheelkunde Rijswijk u vragen uw rekening direct te voldoen. In dit geval wordt u een passantentarief berekent.

Moet ik mij identificeren om medische zorg te ontvangen?

Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.

Geldig identiteitsbewijs in de zorg

U kunt zich identificeren bij ons met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.

Identificatieplicht in de zorg ook voor kinderen

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Registratie van uw identiteitsbewijs

Wij controleren met uw identiteitsbewijs of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Wij leggen de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in de administratie.

Zelf zorg betalen bij geen legitimatiebewijs

Kunt u ons geen identiteitsbewijs laten zien? Dan kunnen wij de kosten van uw behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar. De arts of het ziekenhuis moet alle kosten van de medische behandeling dan op u verhalen. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn.

Wanneer een behandeling binnen de basisverzekering valt, zullen uw kosten voor de behandeling bij Oogheelkunde Rijswijk in zijn geheel worden vergoed door de zorgverzekeraar. U dient wel rekening te houden met een eigen bijdrage vanuit het wettelijk eigen risico van minimaal €385 per kalenderjaar. De zorgverzekeraar zal het eventuele eigen risico rechtstreeks met u verrekenen.

Behandelingen die niet binnen de basisverzekering vallen worden in sommige situaties (deels) vergoed in een aanvullende verzekering. In uw polis kunt u lezen wat in uw geval (deels) vergoed wordt via de aanvullende verzekering. Voor vragen over uw polis kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Bijna al onze behandelingen vallen voor honderd procent onder de basiszorgverzekering. U dient wel rekening te houden met een eigen bijdrage vanuit het wettelijk eigen risico van minimaal €385 per kalenderjaar. De zorgverzekeraar zal het eventuele eigen risico rechtstreeks met u verrekenen.

We sturen onze facturen bijna altijd rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar, zodat u geen omkijken heeft naar de administratieve afhandeling.

U dient bij uw aanmelding bij onze kliniek in het bezit te zijn van;

Een geldige verwijsbrief (nodig voor eerste bezoek, en bij iedere start van een nieuw behandeltraject). Dit moet u weten over uw verwijsbrief:

  • Verwijsbrief uitsluitend afkomstig van uw huisarts, jeugdarts of specialist;
  • Verwijzingen van opticiens zijn niet geldig;
  • Let op vermelde periode waarvoor de verwijzing is verleend;
  • Geen datum op uw verwijsbrief? Controleer met uw zorgverzekeraar de geldigheid;
  • Alleen een code van Zorgdomein is onvoldoende.

Verder dient u ook de volgende documenten mee te nemen:

  • Een geldig legitimatiebewijs;
  • Een verzekerings- of zorgpas van uw zorgverzekering;
  • Indien van toepassing een actueel medicatieoverzicht, afkomstig van de apotheek en niet ouder dan 3 maanden.

Voor patiënten die niet zijn verzekerd bij een zorgverzekeraar of de rekening zelf willen betalen, treft u hier via deze link een passantenprijslijst aan voor 2021

Behandelingen en onderzoeken welke gedeeltelijk of helemaal niet vergoed worden door uw zorgverzekering.

Ooglidcorrecties 

Correcties aan de bovenoogleden vallen buiten de basisverzekering. In sommige gevallen kan een deel van de kosten vergoed worden door de aanvullende verzekering. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar, er zal dan een machtiging aangevraagd worden waarbij uw zorg verzekeraar bepaalt of het de kosten vergoed of niet. Als uw zorgverzekeraar geen afspraken heeft gemaakt over de vergoeding van een ooglidcorrectie, dan zijn de kosten € 940,-. U dient deze kosten vooraf te voldoen. Lees hier meer over onze ooglidcorrecties.

Torische lenzen 

Torische lenzen worden gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. De overige kosten (€ 750,-) moet u vooraf zelf betalen.

Multifocale lenzen

Multifocale lenzen worden gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. De overige kosten (€ 1500,-) moet u vooraf zelf betalen

CBR-keuring 

Oogheelkundige onderzoeken als onderdeel van uw CBR-keuring worden niet vergoed door uw verzekeraar. De keuring kost € 60,- inclusief BTW en moet voorafgaand in de kliniek betaald worden. In beide klinieken is een pinautomaat aanwezig.

Oogheelkunde Rijswijk heeft afspraken met uw verzekeraar. Deze afspraak gaat over de kosten van een DBC. DBC staat voor ‘Diagnose Behandel Combinatie’. Oogheelkunde Rijswijk rekent geen losse behandelingen af maar verzamelt uw onderzoeken en behandelingen. Deze verzameling is de DBC-registratie. U krijgt altijd eerst een bezoek aan de medisch specialist om vast te stellen wat er aan de hand is en welke onderzoeken en behandelingen nodig zijn. Aan het eind van uw behandeltraject moet Oogheelkunde Rijswijk in een centraal computersysteem invoeren welke zorg u heeft gekregen. Hieruit wordt bepaald welk DBC-zorgproduct er bij de verzekeraar kan worden gedeclareerd. De kosten kunnen daarom niet vooraf worden vastgesteld.

Evenmin kan de periode waarin de kosten vallen worden vastgesteld. De periode waarin de kosten vallen is onder meer afhankelijk van de diagnose die gesteld wordt en het soort behandeling. Ook is het mogelijk dat er tijdens een behandeltraject nog een nieuwe diagnose gesteld wordt door uw behandelaar. Bij een nieuwe diagnose wordt er een nieuwe DBC geopend. De registratieregels die gesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) zijn in de gehele registratie bepalend. Vooraf is de periode waarbinnen de kosten van uw ontvangen zorg valt niet vast te stellen.

Het werken via de DBC-registratie is een verplichting die opgelegd is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (sinds 1 januari 2012).

Wilt u meer weten over hoe uw rekening tot stand komt? De NZa heeft de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. In een animatiefilm en op een informatiekaart legt de NZa uit hoe declaraties in ziekenhuizen werken: wat registreren artsen? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening? Bekijk de film hieronder.

Klik hier om meer te lezen over onze klachtenregeling.

Wij begrijpen dat een hond een belangrijke rol in uw leven kan spelen. Echter, in het kader van infectiepreventie kunnen wij uw trouwe viervoeter niet toelaten in de kliniek. Honden (en huisdieren in het algemeen) kunnen dragers en overbrengers zijn van pathogene micro-organismen. Deze micro-organismen kunnen overgedragen worden via de vacht en besmettingen met staphylokokken, darmbacteriën zoals salmonella en campylobacter, parasieten en schimmels veroorzaken bij u en uw medepatiënt.

Uitzondering
In enkele gevallen is een patiënt echter afhankelijk van de hond. Deze honden hebben een begeleidende functie zoals de blindengeleidehond of de begeleidende hond bij patiënten met een spierziekten. Uiteraard geldt bovengenoemd beleid niet wanneer uw hond een begeleidende functie vervult. Indien u afhankelijk bent van uw hond verzoeken wij u wel vriendelijk dit van tevoren aan onze medewerkers door te geven bij het maken van een afspraak. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw bezoek met uw begeleidende hond treffen wij enkele voorzorgsmaatregelen in het kader van infectiepreventie en kunnen wij u en uw hond van harte welkom heten in onze kliniek!

Ooglidcorrecties
Correcties aan de bovenoogleden vallen buiten de basisverzekering. In sommige gevallen kan een deel van de kosten vergoed worden door de aanvullende verzekering. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar. Als uw zorgverzekeraar geen afspraken heeft gemaakt over de vergoeding van een ooglidcorrectie, dan zijn de kosten € 940,-. U dient deze kosten vooraf te voldoen. Lees hier meer over onze ooglidcorrecties.

Torische lenzen
Torische lenzen worden in de meeste gevallen niet (volledig) vergoed door uw zorgverzekeraar. De eigen bijdrage is € 750,- per oog. Deze moet u vooraf zelf betalen.

Multifocale lenzen
Multifocale lenzen worden in de meeste gevallen niet (volledig) vergoed door uw zorgverzekeraar. De eigen bijdrage is € 750,- per oog. Deze moet u vooraf zelf betalen.

CBR-keuring
Oogheelkundige onderzoeken als onderdeel van uw CBR-keuring worden niet vergoed door uw verzekeraar. De keuring kost € 60,- inclusief BTW en moet na afloop in de kliniek betaald worden. In beide klinieken is een pinautomaat aanwezig.