Home > Over ons > Klachten

Klachten

Klachtenprocedure
Met onze moderne apparatuur en deskundige medewerkers doen we er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan zich een ongewenste situatie voordoen. Wij vinden het belangrijk dat u uw klacht dan kunt uiten en dat er op professionele wijze op wordt gereageerd.

Bespreken met uw zorgverlener
Als u ontevreden bent of een klacht heeft, verzoeken wij u in eerste instantie contact op te nemen met de betrokken medisch specialist of medewerker. Hij of zij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw onvrede of klacht met u te bespreken. Vervolgens zal hij of zij alles in het werk stellen het samen met u op te lossen.

Klacht voorleggen aan de directie van uw zorgaanbieder
Wanneer u er samen met de medisch specialist of medewerker niet uit bent gekomen, kunt u uw klacht schriftelijk of per e-mail voorleggen aan de directie van Oogheelkunde Rijswijk.

De e-mail kunt u sturen naar kwaliteit@oogheelkunde.nl.

De brief kunt u sturen naar:
Oogheelkunde Rijswijk
T.a.v. Kwaliteit, inzake klacht
Mme. Curielaan 6
2289 CA Rijswijk

De directie zal binnen enkele dagen na ontvangst van uw klacht contact met u opnemen. Als zorgaanbieder moeten wij binnen zes weken reageren op uw schriftelijke klacht of klacht per e-mail. Voor de behandeling van uw klacht mogen wij als zorgaanbieder deze periode eenmalig met vier weken verlengen.

Bemiddeling klachtenfunctionaris
Wanneer u er samen met ons niet uit bent gekomen, dan zal de directie van uw zorgaanbieder u doorverwijzen naar de klachtenfunctionaris van Quasir. Dit is een externe en onafhankelijke partij. Deze helpt u door te luisteren en met u te bekijken wat u met uw klacht wilt bereiken. Door te bemiddelen kunnen zij proberen om alsnog samen met Oogheelkunde Rijswijk een oplossing te vinden. De klachtenfunctionaris blijft altijd neutraal, is onafhankelijk en heeft de plicht tot geheimhouding. De klachtenfunctionaris is gratis. Om in contact te komen met de klachtenfunctionaris kunt u een e-mail sturen naar kwaliteit@oogheelkunde.nl of bellen naar telefoonnummer: 070 331 46 06. Daarna kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Quasir.

Geschilleninstantie
Wanneer uw klacht ondanks de inspanningen van Oogheelkunde Rijswijk niet naar uw tevredenheid is afgehandeld. U ook niet met de bemiddeling van de klachtenfunctionaris er uit bent gekomen, kunt u overwegen om uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie. Oogheelkunde Rijswijk is hiervoor aangesloten bij de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Op de website van de Geschillencommissie Zorg (www.degeschillencommissiezorg.nl) kunt u lezen met welke soort klachten u hier terecht kunt en wat de procedure is.