Home > Over ons > Kwaliteit & Veiligheid

Kwaliteit & Veiligheid

ZKN Keurmerk

Oogheelkunde Rijswijk is lid van ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland), de branche organisatie voor zelfstandige klinieken die medisch specialistische zorg leveren. Daarmee dragen we het ZKN-keurmerk. Dit keurmerk staat voor medische zorg van hoge kwaliteit, persoonlijke aandacht, korte wachttijden, patiëntveiligheid en uitstekende service en nazorg.

Meer informatie hierover kunt u lezen op www.zkn.nl.

Oogoperatie

Het ZKN Keurmerk wordt jaarlijks getoetst door KIWA (www.kiwa.nl). KIWA is een onafhankelijke derde partij. Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel wordt ook de behandeling, de intake, de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie, wachttijden, nazorg en klanttevredenheid getoetst. Uw behandeling is van het hoogste niveau en blijft dat dus ook.

ZKN heeft net als de Consumentenbond Algemene Consumentenvoorwaarden opgesteld. De voorwaarden zijn van toepassing op de behandelingsovereenkomst die gebruikers van de zorg en de hulpverleners van de zorg met elkaar sluiten. De Algemene Consumentenvoorwaarden gelden alleen voor de ZKN aangesloten klinieken. Bekijk de Algemene Consumentenvoorwaarden hier.

NOG (Nederlands Oogheelkundig Genootschap)

Het NOG is een beroepsvereniging van oogartsen en heeft als doelstelling het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van de oogheelkundige zorg en ontwikkelingen van deskundigheid in de oogheelkunde (www.oogheelkunde.org). Alle oogartsen die werken bij Oogheelkunde Rijswijk zijn lid van het NOG. Eens per 5 jaar wordt er een kwaliteitsvisitatie uitgevoerd door het NOG.

OVN (Optometristen Vereniging Nederland )

De optometrist zal de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen in de oogzorg. De Optometristen Vereniging Nederland (OVN) zet zich dagelijks in voor een uitstekende kwaliteit van de beroepsgroep (www.optometrie.nl). Oogzorgprofessionals mogen zich alleen onder strenge wettelijke voorwaarden optometrist noemen, want de titel is beschermd. Iemand mag zich pas optometrist noemen als hij/zij een wettelijk erkende opleiding heeft gevolgd. Alle optometristen in dienst bij Oogheelkunde Rijswijk zijn lid van OVN en zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici (www.kwaliteitsregisterparamedici.nl).

NVvO (Nederlandse Vereniging van Orthoptisten)

De orthoptist onderzoekt en behandelt klachten of problemen op het gebied van:

  • Scheelzien (strabismus);
  • Lui oog (amblyopie);
  • Dubbelzien (diplopie);
  • Oogbewegingsstoornissen;
  • Verziendheid, bijziendheid en cilindrische refractie- afwijkingen bij kinderen;
  • Specifieke hoofdpijn- en leesklachten.

Alle orthoptisten in dienst bij Oogheelkunde Rijswijk zijn lid van NVvO (www.orthoptisten.info) en zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici (www.kwaliteitsregisterparamedici.nl).

BIG register

Zorgmedewerkers met een erkende zorgopleiding, zoals (oog)artsen en verpleegkundigen staan ingeschreven in het BIG-register. Onze medewerkers kunt u hier terug vinden. (https://www.bigregister.nl/zoek-zorgverlener)

Kwaliteits- en veiligheidsbeleid

Kwaliteit en veiligheid.pdf

Patiënt tevredenheidsmeting

PROMs
PROM’’s zijn vragenlijsten waarin wordt gevraagd hoe de patiënt zich voelt en hoe het met hem of haar gaat. Hierin staan vragen over bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid en emotionele toestand. De antwoorden van de individuele patiënt kunnen door de zorgverlener met de patiënt worden besproken in de spreekkamer. Als zorgverleners weten hoe het met een patiënt gaat, kunnen zij samen de zorg beter afstemmen op de behoeften van de patiënt. PROMs verhogen bovendien het inzicht van de patiënt in het eigen functioneren. Dit ondersteunt patiënten bij het nemen van de regie in het ziekte- en behandelproces. PROM-uitkomsten van patiëntengroepen kunnen worden ingezet bij voorlichting, belangenbehartiging en keuze-informatie.

PREMs
PREM’s zijn korte (landelijk vastgestelde) vragenlijsten die anoniem worden ingevuld door patiënten. Deze vragenlijsten geven inzicht in de ervaring en tevredenheid van de patiënt met de geleverde zorg.

Naast PROM’s en PREM’s voert Oogheelkunde Rijswijk ook een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek uit, klik hier om de onderzoeksverantwoording te bekijken.