Home > Privacyreglement

Privacy verklaring

Iedere dag zetten we ons in om oogheelkundige zorg te leveren aan onze patiënten. Om u zorg te leveren, verwerkt Oogheelkunde Rijswijk uw persoonsgegevens. Persoonsgegeven zijn alle gegevens die wat vertellen over u als persoon. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres.

Oogheelkunde Rijswijk respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De manier waarop wij met uw gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en voldoet hiermee aan de Europese wetgeving.

Wij vinden het belangrijk dat het voor u duidelijk is waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en wat hier mee gebeurt. Hieronder vindt u onze privacy uitgangspunten (principes) en wat u in ieder geval moet weten over wat we met uw gegevens doen.


Wij vinden het belangrijk dat u in ieder geval het volgende van ons weet:

  • We verzamelen alleen gegevens die we nodig hebben om zorg aan u te verlenen.
  • Gegevens die u met ons deelt worden alleen gebruikt om zorg aan u te verlenen en onze kwaliteit van zorg te verbeteren.
  • We geven uw gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor uw behandeling. Bijvoorbeeld bij een terugkoppeling aan de huisarts of doorverwijzing en ook voor het indienen van een declaratie bij uw zorgverzekeraar.


Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft het recht bij ons een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u worden verwerkt. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Ook heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde partij, bijvoorbeeld wanneer u een second opinion wil aanvragen.

Indien u deze rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat via een e-mail naar info@oogheelkunde.nl. Daarnaast kunt u een deel van uw rechten zelf uitoefenen via onze website Inzage in uw medisch dossier | Oogheelkunde Rijswijk;


Vragen en klachten

U kunt altijd vragen stellen over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen Oogheelkunde Rijswijk. Wanneer u van mening bent dat het verzoek niet goed in behandeling is genomen of als u een klacht heeft neem dan contact met ons op via kwaliteit@oogheelkunde.nl. Dan proberen we het samen met u zo snel mogelijk op te lossen.

Oogheelkunde Rijswijk heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is een (externe) medewerker die zich bezighoudt met de bescherming van uw persoonsgegevens. Als er vragen zijn over privacy, dan kunt u aan deze persoon uw vraag stellen (FG functionaris N. Holtkamp, nholtkamp@vosadvies.nl).

Komen we er samen niet uit, dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. U kunt dan altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthouder op het gebied van privacywetgeving. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Privacyreglement

Wij hanteren ook een privacyreglement waarmee wij u inzicht geven in wat er met de persoonsgegevens gebeurt die u aan ons ter beschikking stelt. Het reglement beschrijft met welk doel en hoelang deze gegevens bewaard worden. Het reglement beschrijft hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen.

Via deze link komt u bij de meest recente versie van ons Privacyreglement.