Home > Over ons > Toekomst & opleidingen

Toekomst, opleidingen & onderwijs

Toekomst

Oogheelkunde Rijswijk zet alle mogelijkheden in om oogheelkundige zorg toegankelijk te houden, zo werken wij met supervisie spreekuren zodat de oogarts meer patiënten kan zien. Ook zijn wij continue bezig onze planning zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag vanuit onze omgeving, hierdoor kunnen we onze toegangstijden kort noemen, zeker in vergelijking met onze omgeving. Zo kunt u snel geholpen worden zowel op onze poli’s als OK.

Daarnaast zet Oogheelkunde Rijswijk sterk in op uitbreiding van netvliesoperaties omdat de wachttijden in de regio lang zijn. Oogheelkunde Rijswijk wil verantwoordelijkheid nemen door ruimte te creëren voor deze ingrepen. Samen met de regio willen we zorgen dat deze patiënten groep sneller geholpen kan worden.

Staar operatie - Oogheelkunde Rijswijk

Ook wil Oogheelkunde Rijswijk de samenwerking met omliggende klinieken, ziekenhuizen en universitaire centra versterken om zo de juiste zorg op de juiste plaats te realiseren, waardoor de kwaliteit en de toegankelijkheid van oogzorg toeneemt. 

Opleidingen 

Elk jaar maken we een beleidsplan met ruimte voor ontwikkeling en training, gericht op de organisatie, het team of specifiek gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Daarnaast voldoen al onze medewerkers aan de eisen van de verschillende kwaliteitsregisters. 

Onderwijs

Bij Oogheelkunde Rijswijk staat kwaliteit hoog in het vaandel. Oogheelkunde Rijswijk levert daarom graag een actieve bijdrage aan de opleiding en ontwikkeling van oogheelkundige medewerkers en artsen. Met regelmaat begeleiden onze orthoptisten en optometristen stagiaires. In samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden draaien coassistenten mee tijdens oogheelkundige onderzoeken en op het spreekuur van de oogarts. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit vooraf melden.