Home > Specialismen & behandelingen > Ooglidingrepen

Ooglidingrepen

Het goed functioneren van de ogen hangt mede af van de positie en functie van de oogleden. Bovendien hebben de oogleden grote invloed op het uiterlijk. De onderoogleden kunnen ‐ vooral op oudere leeftijd ‐ naar binnen of naar buiten draaien. Al deze afwijkingen kunnen irritatie van de ogen en verslechtering van het zien veroorzaken. Een operatie kan uitkomst bieden.

Oog onderzoek - Oogheelkunde Rijswijk

Een naar buiten gedraaid onderooglid: ectropion

Oorzaak
Naarmate men ouder wordt, verslapt het onderooglid in horizontale richting. Hierdoor kan het lager gaan hangen en naar buiten kantelen. Dit kan ook veroorzaakt worden door littekens of huidziekten.

Verschijnselen
Een naar buiten gedraaid ooglid veroorzaakt irritatie van het oog, tranen, roodheid en gevoeligheid voor fel licht en wind.

Operatie
Over het algemeen kan het ectropion met een operatie onder plaatselijke verdoving worden opgeheven. Hierbij wordt het onderooglid strakker gemaakt zodat het niet meer naar buiten draait.

Klik hier voor meer informatie.

Een naar binnen gedraaid onderooglid: entropion

Oorzaak
Ook deze afwijking is meestal het gevolg van veroudering of littekens van welke aard dan ook.

Verschijnselen
De oogharen en de huid van het ooglid wrijven hierdoor tegen het oog. Dit veroorzaakt een rood geïrriteerd oog. Wanneer het entropion niet wordt geopereerd, is er een risico dat het hoornvlies wordt beschadigd door het schuren van de ooglidhaartjes. Hierdoor kan een gevaarlijke hoornvlieszweer ontstaan.

Klik hier voor meer informatie.

Een teveel aan huid in de bovenoogleden (dermatochalasis)

Oorzaak
De huid van de oogleden is erg dun en daardoor gevoelig voor uitrekking. Veel mensen ontwikkelen dan ook in de loop der jaren een teveel aan huid in de oogleden. Een klein overschot aan huid in de oogleden is alleen cosmetisch storend. Wanneer de huid echter over de ooglidrand hangt, veroorzaakt dit functionele beperkingen van het bovenste gezichtsveld. De oogarts bepaalt of u in aanmerking komt voor een ooglidcorrectie.

Operaties
Een ooglidoperatie geschiedt onder plaatselijke verdoving. Het teveel aan huid en eventueel vet wordt verwijderd. Het litteken van de operatie valt weg in de huidplooi.

Ptosis (op volwassen leeftijd)

Oorzaak
Een ptosis dat in de loop van het leven ontstaat kan verschillende oorzaken hebben. Op oudere leeftijd wordt het vaak veroorzaakt doordat de spier die het ooglid heft, geleidelijk loslaat van het ooglid. Op jongere leeftijd kan de spier ook loslaten, meestal komt dit voor bij het langdurig dragen van (harde) contactlenzen. Zeldzame oorzaken van een ptosis op volwassen leeftijd zijn o.a. verschillende spierziekten en afwijkingen van de zenuwen.

Operatie
Tijdens de ooglidcorrectie wordt onder plaatselijke verdoving via een kleine snede in het bovenooglid, de spier weer vastgezet.

Klik hier voor meer informatie.

Na een ooglidoperatie kan het ooglid blauw en gezwollen zijn. Er is een kleine kans op een bloeding of infectie. Soms sluit het oog tijdelijk minder na de operatie, waardoor het oog geïrriteerd aan kan voelen. Bij een ooglidcorrectie streven we naar een zo symmetrisch mogelijk resultaat, maar volledige symmetrie kan nooit gegarandeerd worden. Voorafgaand aan uw operatie ontvangt u een folder met daarin de specifieke aandachtspunten bij uw operatie.

Klik hier voor meer informatie.