Home > Specialismen & behandelingen > Orthoptie

Oogproblemen bij kinderen - orthoptie

Orthoptie is de leer van het ‘recht zien’. Om optimaal te kunnen zien is het belangrijk:

  • Dat beide ogen scherp zien;
  • De ogen recht staan;
  • Er goede oogbewegingen gemaakt kunnen worden;
  • De hersenen de beelden goed kunnen verwerken.

Voor kinderen is het erg belangrijk dat de ogen zich goed ontwikkelen. Als er iets mankeert aan de oogstand of de samenwerking tussen de ogen, kan een orthoptist helpen. Deze afwijkingen kunnen vaak verholpen worden door oefeningen, een bril of een operatie.

De orthoptist onderzoekt en behandelt klachten of problemen op het gebied van scheelzien, luie ogen, dubbelzien, ver- en bijziendheid bij kinderen, cilindrische refractieafwijkingen bij kinderen en specifieke hoofdpijn- en leesklachten.

Staar operatie - Oogheelkunde Rijswijk

Als u of uw kind last heeft van een of meer van de volgende klachten, kan een orthoptist wellicht helpen:

  • Scheelzien;
  • Dubbelzien;
  • Groot verschil in brilsterkte;
  • Regelmatige hoofdpijn;
  • Leesklachten.

Herkent u een of meerdere van deze symptomen? Maak dan een afspraak voor het orthoptie spreekuur. U heeft voor de eerste afspraak een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts of schoolarts.

Orthoptie spreekuur voor kinderen

Ongeveer 85% van de orthoptiepatiënten zijn jonger dan twaalf  jaar. Uw orthoptist heeft dus ruime ervaring met het onderzoeken van de klachten op een leuke en kindvriendelijke manier.

De orthoptist kijkt naar de oogstand en samenwerking tussen de ogen, de oogbewegingen en de gezichtsscherpte.

Om de sterkte van de ogen te bepalen, worden de ogen gedruppeld. Dit is de enige manier om bij kinderen de juiste sterkte te kunnen bepalen. De druppels zorgen ervoor dat de pupil wordt verwijd en de ogen niet meer scherp kunnen stellen.

De druppels moeten ongeveer dertig minuten inwerken. Ook wordt het spreekuur gecombineerd met een afspraak bij de oogarts, die controleert of de ogen gezond zijn. Uw eerste bezoek zal daarom zeker een uur in beslag nemen.

Orthoptie spreekuur voor volwassenen

De orthoptist stelt u eerst een aantal vragen over uw klachten, medische achtergrond (voor zover relevant) en gezondheid.

Vervolgens wordt de samenwerking van uw ogen, de oogstand en de oogbewegingen onderzocht. Hier zijn verschillende methodes voor. Vaak worden bij volwassenen andere en meer uitgebreide testen gedaan dan bij kinderen. Na het consult met de orthoptist wordt u onderzocht door een oogarts.

Bij scheelzien (strabismus) staat een oog niet recht. Het is bijvoorbeeld meer naar het oor of naar de neus gedraaid, of naar boven of beneden. De oorzaak is niet altijd bekend. Factoren die een rol kunnen spelen zijn onder andere erfelijkheid, aangeboren afwijking, een ongecorrigeerde brilsterkte, een oogbewegingsstoornis, een ongeval, een gevolg van een (infectie)ziekte.

De orthoptist onderzoekt de oorzaak en bepaalt welke behandeling het meest geschikt is. U krijgt bijvoorbeeld oefeningen om uw ogen mee te trainen en/of een nieuw brilvoorschrift.

In enkele gevallen wordt er besloten tot een operatie. Dit kan ook wanneer u het scheelzien cosmetisch storend vindt. In dat geval wordt u doorverwezen naar een regulier ziekenhuis, omdat Oogheelkunde Rijswijk deze operaties niet uitvoert. U blijft wel bij uw orthoptist onder controle.

Scheelzien wordt bijna altijd succesvol verholpen.

Wanneer een kind scheel ziet of een sterk verschil in brilsterkte heeft, gebruikt hij/zij het zwakkere oog niet (voldoende). Dit wordt een lui oog, of amblyopie, genoemd.

Een lui oog heeft als gevolg dat de hersenen steeds meer leunen op het beeld dat door het andere oog komt en het luie oog steeds minder wordt gebruikt. Hierdoor ziet het oog minder, ook al is het verder wel gezond of heeft het kind de juiste brilcorrectie.

Een lui oog kan alleen verholpen worden als het kind behandeld wordt voordat het kind acht jaar is. Hoe eerder, hoe beter. Als het luie oog niet op tijd wordt behandeld, blijft het altijd bestaan. In het dagelijks leven heeft de patiënt meestal geen last van het luie oog. Maar als er iets gebeurt met het goede oog, dan is er alleen nog een slecht oog over.

Vaak wordt het goede oog afgeplakt en schrijft de orthoptist een bril voor. Hierdoor wordt het kind gedwongen het luie oog te gebruiken en te trainen.

Dubbelzien (diplopie) ontstaat wanneer één of meerdere oogspieren niet goed functioneren, of de ogen niet goed meer samenwerken. Soms wordt dubbelzien veroorzaakt door een ziekte (zoals diabetes of een schildklieraandoening of hersenbloeding). Als u ineens dubbel ziet, is het belangrijk om snel contact op te nemen met uw oogarts. Zo kunnen we een ernstige oorzaak uitsluiten of tijdig behandelen. 

De orthoptist onderzoekt de oorzaak en welke oogspier niet goed functioneert. U kunt oefeningen of een speciale brilcorrectie krijgen zodat u zo min mogelijk last heeft van het dubbelzien. 

Soms is een operatie aan de oogspieren nodig. In dat geval wordt u doorverwezen naar een academisch ziekenhuis, omdat Oogheelkunde Rijswijk deze operaties niet uitvoert. U blijft wel bij uw orthoptist onder controle.

U kunt hoofdpijn en/of leesklachten krijgen wanneer er een verminderde samenwerking tussen de ogen is. De orthoptist kan u dan passende oefeningen of een brilcorrectie geven om de klachten te verhelpen.

In uitzonderlijke gevallen kan worden overgegaan tot een operatie aan de oogspieren. In dat geval wordt u doorverwezen naar een regulier ziekenhuis, omdat Oogheelkunde Rijswijk deze operaties niet uitvoert. U blijft wel bij uw orthoptist onder controle.