Home > Specialismen & behandelingen > Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars

Oogheelkunde Rijswijk heeft een WTZi vergunning en is daarmee een Zorginstelling. Bijna alle behandelingen worden dus geheel volgens de Zorgverzekeringswet vergoed. U hebt wel een eigen risico bij uw verzekering. Doorgaans wordt de nota door ons direct aan uw zorgverzekeraar gestuurd. Bij enkele verzekeringen gaat de betaling niet automatisch en dient u zelf de nota naar uw verzekeraar te sturen. Uw zorgverzekeraar zal vervolgens overgaan tot vergoeding volgens de Zorgverzekeringswet. Jaarlijks worden er door de zorginstellingen nieuwe overeenkomsten met de zorgverzekeraars afgesloten. Omdat het ingewikkeld is, leggen we hieronder uitgebreid uit hoe het systeem in elkaar zit en hoe een rekening is opgebouwd.

Wat is een DBC of een DOT?

DBC

Sinds 2005 is het Diagnose Behandel Combinatie (DBC) systeem van kracht. Via dit systeem worden in Zelfstandige Behandel Centra (ZBC’s) en ziekenhuizen de diagnose, de behandeling en de kosten vastgelegd. Binnen dit systeem wordt gewerkt met zorgproducten: alle activiteiten en verrichtingen die uitgevoerd worden om de diagnose te stellen en de behandeling uit te voeren, van de intake tot en met de laatste controle.

Er zit een minimale en maximale periode vast aan het ‘openen’ van een zorgproduct, minimaal 42 dagen en maximaal één jaar. Wanneer de gehele behandeling langer dan een jaar duurt, moet dit traject opgedeeld worden in meerdere facturen voor uw zorgverzekeraar. Wanneer de behandeling bv. maar uit één activiteit bestaat, dan krijgt uw zorgverzekeraar alsnog pas na negentig dagen een factuur en niet meteen. Welke zorgproducten door ZBC’s en ziekenhuizen in rekening kunnen worden gebracht wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaald.

DOT

DOT staat voor “DBC Op weg naar Transparantie” en is een landelijk financieringssysteem wat in 2012 is gestart, met als doel het vereenvoudigen van het bovengenoemde DBC systeem en zo het declaratiesysteem van ZBC’s en ziekenhuizen te verbeteren.

Zorgverzekeraars onderhandelen met ZBC’s en ziekenhuizen over de prijs, het volume en de kwaliteit van zorgproducten en daarmee bepalen de zorgverzekeraars of en waar uw behandeling wordt vergoed. Een zorgverzekeraar hoeft namelijk niet verplicht een contract te sluiten met alle ZBC’s en ziekenhuizen, waardoor het zo kan zijn dat in het ZBC van uw keuze uw behandeling niet vergoed wordt omdat er geen contract met uw zorgverzekeraar is. Oogheelkunde Rijswijk heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Sinds enige jaren geldt dat de zorgverzekeraars voor vergoeding van uw behandeling een verplichte verwijsbrief van uw huisarts of een medisch specialist eisen. Deze verwijsbrief geldt voor één klacht. Wanneer u terugkomt met een nieuwe klacht dan heeft u een nieuwe verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Uitzonderingen zijn een oogheelkundige rijbewijskeuring en acute oogheelkundige zorg, hiervoor hoeft u geen verwijsbrief te regelen.

Voor meer informatie:
De Nederlandse Zorgautoriteit
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport